Ortoptysta jest to zawód stosunkowo mało znany, choć jego przedstawiciele świadczą usługi na polskim rynku już od około 40 lat. Co powinniśmy wiedzieć o pracy ortoptysty? Z jakimi problemami warto się do niego zwrócić?

Ortoptysta – co to za zawód?

Zawód ortoptysty u większości z nas nie wywołuje żadnych skojarzeń. Wiemy kim jest okulista, optyk, ale o ortoptystach mało kto słyszał. Jednocześnie w dzisiejszych czasach, kiedy ogromna część społeczeństwa spędza codziennie długie godziny przed komputerem pomoc ortoptysty może okazać się trudna do przecenienia. Specjalista ten pomoże nam skorygować problemy ze wzrokiem, kiedy nie są one jeszcze bardzo nasilone i można je usunąć bez ingerencji chirurgicznej. Ortoptyści specjalizują się w badaniu widzenia obuocznego, a także leczeniem zachowawczym zaburzeń widzenia. Z ich pomocy mogą korzystać zarówno pacjenci dorośli, jak i dzieci.

Czym zajmuje się ortoptysta?

Ortoptyści są przygotowani do leczenia zeza, niedowidzenia, anomalnej korespondencji siatkówkowej, nieprawidłowej akomodacji i konwergencji, zaburzeń percepcji wzrokowej, zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, nieprawidłowej fiksacji i lokalizacji wzrokowej. Do specjalistów z zakresu ortoptystyki należy się zgłosić w przypadku kłopotów z czytaniem i pisaniem (których przyczyną są problemy ze wzrokiem).

Jaki jest zakres obowiązków ortoptysty?

Osoba pracująca w zawodzie ortoptysty posiada wiedzę i uprawnienia do wykonywania badania ruchomości gałek ocznych, badania ostrości widzenia i wady refrakcji, badania akomodacji, badania równowagi sensorycznej oczu, badania poszczególnych stopni widzenia obuocznego i badania kąta zeza. W gabinecie ortoptysty możemy wykonać badanie fiksacji i korespondencji siatkówkowej, a także badania, które umożliwią dobór odpowiednich soczewek kontaktowych, pryzmatów lub okularów.

Należy podkreślić, że ortoptysta nigdy nie działa sam. Specjalista ten ściśle współpracuje z lekarzem okulistą, a jeżeli sytuacja tego wymaga – również z innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

Jak zostać ortoptystą?

Warunkiem wykonywania zawodu ortoptysty jest ukończenie 2-letniego kierunkowego studium policealnego. Kolejnym krokiem jest odbycie praktyki  zdanie egzaminu zawodowego, który potwierdza kwalifikacje. W tej chwili ortoptystów kształcą zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne.

Studium przygotowuje ortoptystów między innymi do objaśniania przyczyn powstawania zeza, rozróżniania takich zaburzeń jak zez i niedowidzenie, charakteryzowania rozwoju psychomotorycznego człowieka w różnych okresach życia, korzystania z zasobów zarówno nauk medycznych, jak i humanistycznych. Studenci ortoptystyki uczą się wyjaśniania przyczyn, przebiegu klinicznego, a następnie metod leczenia podstawowych chorób oczu. Studium przygotowuje do wykonywania badań ortoptycznych, a także podstawowych badań okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptysty, stosowania ćwiczeń ortoptycznych w przypadku zaburzeń takich jak niedowidzenie, czy zaburzenia funkcji widzenia obuocznego. Dodatkowo studenci są przygotowywani do modyfikacji ćwiczeń w zależności od stanu zdrowia i możliwości konkretnego pacjenta.

Ortoptysta – gdzie pracuje ten specjalista?

Ortoptyści mogą znaleźć pracę w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych, przychodniach. Część ortoptystów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jakie cechy powinien posiadać ortoptysta?

Żeby odnieść sukces w zawodzie ortoptysty nie wystarczą kompetencje twarde. Specjalista ten na co dzień pracuje z pacjentami, w tym często także z dziećmi, dlatego musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Dobry ortoptysta jest osobą empatyczną, komunikatywną, potrafi dostosować styl przekazywania informacji do wielu swojego pacjenta. W pracy tej niezwykle ważna jest cierpliwość, odpowiedzialność, dojrzałość emocjonalna, a także pokora. Ortoptysta może pomagać pacjentom jedynie w ograniczonym zakresie. W przypadku poważniejszych zaburzeń wzroku musi współpracować z lekarzem okulistą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here